Koppeling gesprek met expert

Gratis advies  

Meld je aan voor een gesprek

Meld je hier aan voor een gesprek met een van onze experts. We koppelen je aan een expert binnen ons netwerk. Het netwerk bestaat uit GZ-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters met verschillende expertises. Hierin wordt een inschatting gemaakt wat er met je aan de hand is en welke hulp het best passend is. Je hoeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts te hebben. We hebben expertise in huis op gebied van:

 • Angstklachten & paniekaanvallen
 • Depressieve klachten & somberheid
 • Spanningsklachten, overspanning, burnout
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • stemmingsklachten & emotionele problematiek
 • Problemen in uw relatie(s), thuis of daarbuiten
 • Rouwverwerking bij ziekte / verlies van een dierbare
 • Verwerkingsproblemen bij ziekte, scheiding of verlies van een baan
 • Verwerking trauma’s
 • Onvoldoende zelfvertrouwen, gevoelens van minderwaardigheid, perfectionisme
 • Dwanghandelingen of dwanggedachten
 • Onverklaarde Lichamelijke klachten (zonder duidelijk medische verklaring)
 • Seksuele problemen
 • Problemen met eetgedrag, ondergewicht/overgewicht/obesitas
 • Gezinsproblemen
 • ADHD/ADD bij kinderen en volwassenen
 • Autismespectrum
 • Gevoeligheid voor psychoses

Op aanvraag kan WegwijsGGZ na het advies op zoek gaan naar een voor jou passende en beschikbare (behandel)plek voor je. Voor meer informatie hierover: Samen op zoek.

Werkwijze

Na een korte screening neemt een van de experts uit ons netwerk contact met je op voor een afspraak. Samen plannen jullie een gesprek (locatie in overleg). In één tot twee gesprekken van één uur wordt er een advies over een passende behandeling uitgebracht. Het uurtarief van de expert uit ons netwerk is tussen de €79,95 – €101,03 (Maximum NZA-tarief).

Aanmelden adviesgesprek

Aanmelden?

Hier kun je je aanmelden voor een online advies, een gesprek of het zoeken van hulp.
Na aanmelding nemen we telefonisch contact met je op.

Aanmelden