Skip to main content

Wij geloven dat het zoekproces start vanuit jouw eigen wensen en behoeftes

Wie zijn wij?

Op dit moment bestaat ons team uit vier mensen: Hieke Bos, Ellen de Rooij, Leonieke van der Werf en Bieneke van der Hoek. We hebben vanuit verschillende disciplines te maken met het geestelijk welzijn van mensen. Van daaruit is een gemeenschappelijk ideaal ontstaan: het verbeteren van de toegankelijkheid van hulp bij psychische problemen. Vanuit de gedachte dat mensen zelf al aan hun herstel kunnen beginnen, als passende hulp niet direct beschikbaar is. Want iets doen is beter dan niets doen.

 

Visie

Wij vinden dat iedereen makkelijk hulp moet kunnen vinden binnen de GGZ. Vooral om te voorkomen  dat psychische problemen verergeren of naasten zelf psychische problemen ontwikkelen doordat ze te lang de zorg dragen. Voorkomen is beter dan genezen. Wij vinden ook dat iedereen op de juiste plek terecht moet komen. Want eigen keuze en een goede behandelrelatie zijn belangrijk voor het resultaat van een behandeling. De organisatie van de GGZ is veranderlijk, complex en ingewikkeld. Daarom is het moeilijk om overzicht te krijgen in de mogelijkheden. We kunnen die organisatie niet veranderen, maar we kunnen wel meedenken, meehelpen en informeren. Steun helpt, ook als de passende behandeling nog niet voorhanden is.

 

Onze missie

WegwijsGGZ wil de zorg binnen de huidige GGZ overzichtelijker & toegankelijker maken voor cliënten, naasten en zorgaanbieders. Ons doel is om vraag en aanbod binnen de GGZ in Amsterdam beter en sneller op elkaar aan te laten sluiten (matching) door een regionaal verwijscentrum op te zetten. Dit verwijscentrum is beschikbaar voor huisartsen, behandelaars en mensen die zorg zoeken. Het verwijscentrum kan ondersteuning bieden bij het verhelderen van de probleemstelling en hulpvraag, door consultatie eerder in de keten (bij POH GGZ/huisarts), diagnostiek (vooral op het gebied van persoonlijkheid en trauma en/of psychiatrisch onderzoek) en betrekken van naasten. Het verwijscentrum helpt ook bij het organiseren van alternatieve of overbruggingszorg bij wachtlijsten. Het verwijscentrum wil samenwerking tussen alle verschillende zorgpartijen binnen de GGZ in Amsterdam faciliteren en ondersteunen. We leggen de verschillende stappen die we zetten in de zoektocht naar zorg vast, om daarvan te leren. Door deze activiteiten ontstaat een steeds beter beeld van vraag, aanbod en knelpunten.

Aanmelden?

Hier kunt je je aanmelden voor zorgbegeleiding of wachttijdbegeleiding.
Na aanmelding nemen we telefonisch of online contact met je op.