Wij geloven dat het zoekproces start vanuit je eigen wensen en behoeftes 

Wie zijn wij?

Noor Cornelissen en Hieke Bos hebben WegwijsGGZ opgericht. Allebei met een eigen motivatie:

Noor (links) heeft een lange en moeizame zoektocht naar hulp voor haar moeder, die tijdens haar jeugd psychisch ziek was, meegemaakt. Dat heeft haar gemotiveerd om psychologie te gaan studeren en nu zoveel jaren later is er nog weinig veranderd en dat moet anders volgens haar. “Goede begeleiding in de zoektocht naar de juiste zorg is in mijn ervaring zo belangrijk en dat maakt dat ik WegwijsGGZ gestart ben.

Hieke (rechts) heeft 20 jaar ervaring in de GGZ. Daar heeft ze gemerkt hoe belangrijk het is dat mensen bij de behandeling en behandelaar terecht komen die past. Omdat ‘matching’ ook bepalend is voor het resultaat. En dat steun, ook voor naasten, onontbeerlijk is én helpt in de tijd dat gewacht moet worden op een behandeling. Daarom ben ik WegwijsGGZ gestart: “Ik vind het belangrijk de vraag te stellen: wat denk jij dat helpt? En bij wie? En wat doen we als een behandeling niet direct beschikbaar is? Ik denk graag mee. Want iets doen is beter dan niets doen.

Visie

Wij vinden dat iedereen makkelijk hulp moet kunnen vinden binnen de GGZ. Vooral om te voorkomen  dat psychische problemen verergeren of naasten zelf psychische problemen ontwikkelen doordat ze te lang de zorg dragen. Voorkomen is beter dan genezen.

Wij vinden ook dat iedereen op de juiste plek terecht moet komen. Want eigen keuze en een goede behandelrelatie zijn belangrijk voor het resultaat van een behandeling. De organisatie van de GGZ is veranderlijk, complex en ingewikkeld. Daarom is het moeilijk om overzicht te krijgen in de mogelijkheden.

We kunnen die organisatie niet veranderen, maar we kunnen wel meedenken, meehelpen en informeren. Steun helpt, ook als de passende behandeling nog niet voorhanden is.

 

Onze missie

Ons doel is om vraag en aanbod binnen de GGZ in Amsterdam beter en sneller op elkaar aan te laten sluiten (matching) door een regionaal verwijscentrum op te zetten. Dit verwijscentrum is beschikbaar voor huisartsen, behandelaars en mensen die zorg zoeken. Het verwijscentrum kan ondersteuning bieden bij het verhelderen van de probleemstelling en hulpvraag, door consultatie eerder in de keten (bij POH GGZ/huisarts), diagnostiek (vooral op het gebied van persoonlijkheid en trauma en/of psychiatrisch onderzoek) en betrekken van naasten. Het verwijscentrum helpt ook bij het organiseren van alternatieve of overbruggingszorg bij wachtlijsten. Het verwijscentrum kan ook een ondersteunende functie hebben op gebied van samenwerking tussen alle verschillende zorgpartijen binnen de GGZ in Amsterdam. Door deze activiteiten ontstaat een steeds beter beeld van de vraag, het aanbod en de witte vlekken hierin.

Sign up

Hier kun je je aanmelden voor een online advies, een gesprek of het zoeken van hulp.
Na aanmelding nemen we telefonisch contact met je op.

Sign up