Skip to main content

Een overzicht van onze diensten voor zorgprofessionals

Zorgbegeleiding

We kunnen u ondersteunen bij het zoeken naar een behandelplek, bij instellingen of in de vrije vestiging. We hebben overzicht van de sociale kaart en het aanbod daarin. Ook kunnen we met u meedenken over wat een passende behandeling zou kunnen zijn en waar die te vinden is.

Wachttijdbegeleiding

We kunnen uw patiënten op de wachtlijst een aanbod doen voor tijdens de wachttijd. Dat aanbod sluit zo goed mogelijk aan op de behandeling die daarna volgt. We bieden ondersteuning bij het zoeken naar dat aanbod, en zo nodig ook tijdens. Ook onderzoeken we of het aanbod ook daadwerkelijk wat doet, in de zin van klachtenreductie en tevredenheid.

Transfertafels en consultatie

Wanneer een hulpvraag onduidelijk is, kunnen we consultatie organiseren. Wanneer een vraag complex is, kunnen we die vraag meenemen naar de transfertafel. Daar bestaan er twee van: de hoogcomplexe transfertafel, waar de vraag en het overleg de regio overstijgt. En de ‘gewone’ transfertafel, waar binnen de regio wordt geprobeerd een antwoord te vinden op een complexe hulpvraag.

Hieronder vindt u een folder om mee te geven aan uw patiënt.

folder patiënten

Aanmelden?

Onderstaand aanmeldformulier is voor verwijzers. Bent u geen verwijzer? Klik hier om naar ons reguliere aanmeldformulier te gaan.

Aanmeldformulier


Dit formulier vraagt u o.a. om uw naam, telefoonnummer en email adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.