Wij bieden steun, overzicht en expertise

binnen de GGZ in Amsterdam

Wat is onze missie?

WegwijsGGZ wil de zorg binnen de huidige GGZ overzichtelijker & toegankelijker maken voor cliënten, naasten en zorgprofessionals. Ons doel is om vraag en aanbod binnen de GGZ in Amsterdam beter en sneller op elkaar aan te laten sluiten (matching) door een regionaal verwijscentrum op te zetten. Dit verwijscentrum is beschikbaar voor huisartsen, behandelaars en mensen die zorg zoeken. Het verwijscentrum kan ondersteuning bieden bij het verhelderen van de probleemstelling en hulpvraag, door consultatie eerder in de keten (bij POH GGZ/huisarts), diagnostiek (vooral op het gebied van persoonlijkheid en trauma en/of psychiatrisch onderzoek) en betrekken van naasten. Het verwijscentrum helpt ook bij het organiseren van alternatieve of overbruggingszorg bij wachtlijsten. Het verwijscentrum wil samenwerking tussen alle verschillende zorgpartijen binnen de GGZ in Amsterdam faciliteren en ondersteunen. We leggen de verschillende stappen die we zetten in de zoektocht naar zorg vast, om daarvan te leren. Door deze activiteiten ontstaat een steeds beter beeld van vraag, aanbod en knelpunten.

Consultatie en advies voor huisartsen en POH-GGZ?

Heeft u consultatie of advies nodig voor een patiënt? Wij kijken graag met u mee. U kunt uw vraag stellen via onderstaand formulier. Wij nemen dan binnen twee (werk)dagen telefonisch of per email contact met u op. 

Wat zijn de tarieven?

De consultatie kan gefinancierd worden vanuit de module POH-GGZ. Kijk voor meer informatie over de financiering hier. De zorgverleners uit ons netwerk bepalen zelf hun eigen consultatietarieven. 

Aanmeldformulier

Vragen, opmerken of wilt u bijdragen aan onze missie? Neem gerust contact op.

Contact over de organisatie kan opgenomen via de email. Wij nemen binnen twee (werk) dagen contact op.

Contact opnemen