Skip to main content

Een overzicht van onze diensten

Zorgbegeleiding

We kunnen uw instelling ondersteunen bij het aanpakken van wachtlijsten, door in eerste instantie te bekijken of er eerder plek beschikbaar is in de vrije vestiging of bij kleinere instellingen en groepspraktijken. We zoeken daarvoor ook actief contact met de vrije vestiging. We hopen daarmee ook de samenwerking tussen vrije vestiging en instellingen te verbeteren. Ook krijgen we beter zicht op het werkelijke totale aanbod.

Wachttijdbegeleiding

We kunnen uw cliënten op de wachtlijst een aanbod doen voor tijdens de wachttijd. Dat gebeurt in overleg met u als instelling: dat aanbod sluit zo mogelijk aan op de behandeling die daarna volgt. We bieden ondersteuning bij het zoeken naar dat aanbod, en zo nodig ook tijdens. Ook onderzoeken we of het aanbod ook daadwerkelijk wat doet, in de zin van klachtenreductie en tevredenheid.

Transfertafels en consultatie

Wanneer een vraag onduidelijk is, kunnen we consultatie organiseren. Wanneer een vraag complex is, kunnen we die vraag meenemen naar de transfertafel. Daar bestaan er twee van: de hoogcomplexe transfertafel, waar de vraag en het overleg de regio overstijgt. En de ‘gewone’ transfertafel, waar binnen de regio wordt geprobeerd een antwoord te vinden op een complexe vraag.

Hieronder vindt u een folder om mee te geven aan cliënten.

folder cliënten

Aanmelden?

Onderstaand aanmeldformulier is voor verwijzers. Bent u geen verwijzer? Klik hier om naar ons reguliere aanmeldformulier te gaan.

Aanmeldformulier


Dit formulier vraagt u o.a. om uw naam, telefoonnummer en email adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.